Kalendarz działań  COMENIUS   od 1.08.2011 do  31.07.201

Lp.

Zadanie do realizacji

Termin

I ETAP „SKĄD PRZYCHODZIMY?”

1.

- nawiązanie współpracy z opiekunem Projektu z AN oraz założenie i prowadzenie Dziennika Projektu
-dołączenie do strony internetowej szkoły linku o programie 

-opracowanie formy tej witryny Projektu

- aktualizowanie str. oraz przesyłanie wszystkich informacji

  z naszej strony na str. koordynatora do SZWECJI

IX.2011

Na bieżąco

30. X. 2011

15.X.2011

Cały czas projektu

2.

Konkurs na logo COMENIUSA wśród uczniów

- wystawa;

- wykonanie dokumentacji (przesłanie na str. projektu)

3. X. 2011

3.

Wizyta w Szwecji

- rozstrzygnięcie konkursu na  logo COMENIUS
- opracowanie poprawek w Planie Projektu

- rozliczenie wizyty;

- przygotowanie Pracowni Comeniusa w bibliotece szkolnej

11-15.X.2011

4.

Opracowanie i rozpropagowanie  rezultatów wizyty w SOSW oraz w mediach;
- nagrody za Logo dla uczniów naszej szkoły

- stworzenie papieru firmowego z Logo Comeniusa;

- wymiana informacji przez uczniów poprzez maile, Skypa    (lista uczniów-zespoły, mail szkoły na potrzeby Comeniusa)

- zapoznanie uczniów, n-li, rodziców z rezultatami wizyty

- nawiązanie współpracy z Punktem Informacyjnym UE
   w Sieradzu;

5.XI.2011

 


do 20.XI.2011

5.

Opracowanie i wydanie gazetki dotyczącej historii placówki-tłumaczenie na język angielski

20.XI.2011

6.

Opracowanie I prezentacji multimedialnej szkoły

30.I.2012Wysłać do Włoch

 

- Uzupełnianie EST Europejskiej Bazy Produktów
(po uzyskaniu hasła od AN)

- Rozpowszechnienie I Prezentacji

Wiosna 2012

7.

Opracowanie II prezentacji multimedialnej i folderu kraju ojczystego  (z rysem historycznym, charakterystykąspołeczności, obyczajowości,wyznania, walorów turystyczno-krajoznawczych)
-zawiezienie prezentacji do Włoch

30.IV.2012

8.

Wizyta we Włoszech (od środy  do soboty )
- zaprezentowanie prezentacji multimedialnej i folderu
Podsumowanie rezultatów po 1 roku Projektu
Rozliczenie wizyty

Zapoznanie uczniów, n-li, rodziców z rezultatami wizyty

16-20V 2012

9.

Opracowanie i rozpropagowanie  rezultatów wizyty w SOSW oraz w mediach;
- dyskusje w klasach w celu odnalezienia podobieństw i różnic między państwami i narodami.

30.V.2012

II ETAP „KIM JESTEŚMY?”

10.

Podsumowanie rezultatów realizacji projektu, spotkanie ewaluacyjne
- impreza integracyjna (władze, społeczność lokalna)

Dzień Europejski pt.” Kim jesteśmy?”

-wystawa

-gazetka szkolna (wyd. specjalne), ulotki

1.VI.2012

 

 

 

 

RAPORT POSTĘPÓW DO 30 WRZEŚNIA 

do30.06.2012

11.

Podsumowanie rezultatów po 1 roku realizacji projektu- już wcześniej we Włoszech -spotkanie ewaluacyjne

X 2012

12.

Wizyta w Hiszpanii (3-7.10.12)

X 2012

13.

Opracowywanie rozdziału książki
(środowisko przyrodnicze kraju, ekologia w szkole)

XI 2012

14.

Przesłanie rozdziału książki do państw partnerów

I. 2012

15.

Prezentacja opracowanej książki (w całości)
Dyskusje w klasach, poznanie środowisk przyrodniczych oraz działań proekologicznych państw partnerów

I 2013/  III 2013

III ETAP „DOKĄD ZMIERZAMY?”

16.

Wideo-konferencja z udziałem szkół partnerskich pt.:„Europejczyk przyszłości”

III 2013

17.

Układanka - puzzle „Europejczyk Przyszłości” zajęcia, dyskusje nt. portretu Europejczyka Przyszłości- zebranie puzzli od wszystkich partnerów;

IV 2013

18.

Materiały filmowe przedstawiające spektakle teatralne uczniów szkół partnerskich nt. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

IV 2013

19.

Wizyta w Polsce Przegląd kulturalny: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Zebranie wszystkich filmów i reportaży z całego Projektu oraz ich końcowe podsumowanie

V 2013

20.

Rozpropagowanie wszystkich filmów i reportaży z całego Projektu oraz ich rozpowszechnienie (wśród Partnerów, w środowisku lokalnym, w Internecie)

 

21.

OPRACOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO

Do 30.09.2013

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W SIERADZU
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (12 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=