SPRAWOZDANIE Z WIZYTY ROBOCZEJ
PROGRAMU WIELOSTRONNEGO COMENIUS

SKĄD PRZYCHODZIMY ? KIM JESTEŚMY ? DOKĄD ZMIERZAMY ?

- SZWECJA, 11-15 października 2011 r. -

1.    Uczestnicy:
 • zespół 6 nauczycieli naszego Ośrodka: Danuta Piekarczyk-Cola - koordynator zespołu, Elżbieta Chrzanowska, Katarzyna Dawid-Jędrysiak, Lilianna Krystkiewicz, Izabela Łukasiewicz, Marzena Szczuko
 • czterosobowy zespół ze szkoły we Włoszech: Alberta, Elisabetta. Donatella, Patrizia;
 • trzyosobowy zespół ze szkoły w Hiszpanii: Marta, Maria, Manuel;
 • pięciosobowy zespół ze szkoły w Szwecji: Anna, Kim, Joana, Cia, Jenni;

2. Program wizyty:

Data

Realizowane zadania

Uwagi

11.10.2011 r.

 - przylot i zakwaterowanie
- poznanie pracy oddziału szkoły specjalnej dla dzieci autystycznych w Malmo

adres do Viveki, kontakt
 w j. angielskim albo przez Grażyne.
viveka.johansson@malmo.se

12.10.2011 r.

-zwiedzanie  wystawy  malarstwa Gauguin'a /w związku z hasłem przewodnim projektu, które jest inspirowane dziełem Gauguin'a/    
-
spotkanie integrujące zespół projektowy

 Przygotować informacje o obrazie Gaugina na apel;

 13.10.2011 r.

-  przedstawienie  naszego ośrodka i  poznanie  szkół  partnerskich  /prezezentacje multimedialne/
 -  rozstrzygnięcie  konkursu  na logo projektu

- poznanie zwyczajów  i tradycji
regionalnych na spotkaniu pod hasłem Wieczór szwedzki

 Prośba o dosłanie prezentacji przez partnerów oraz uaktualnienie naszej prezentacji przez J. Grygowską i M. N-owicką;
 
konkurs na logo Projektu  wygrały uczennice  ze   szkoły włoskiej;  praca naszego ucznia: Dominika Mrozowskiego, zakwalifikowała się do ścisłego finału 5 najlepszych prac;

14.10.2011 r.

- poznanie pracy gimnazjum
-praca nad uściśleniem realizacji projektu w  zakresie  administracji,  zasad komunikacji i zadań pr
ojektu
-praca nad uaktualnieniem ogólnych zadań projektu  w  związku z niezakwalifikowaniem do projektu szkół z Grecji i Turcji

-  udział w lokalnej imprezie kulturalnej pod hasłe Noc  Kultury
  i  w  oficjalnym  spotkaniu z  burmistrzem Staffanstorp;

 

 

 

 15.10.2011 r.

 - wykwaterowanie i odjazd

 

3.    Ustalenia administracyjne dotyczyły współpracy zespołów uczniowskich, uczestniczących w realizacji projketu. Zespoły współpracujęce ze sobą z poszczególnych szkół:


Zespoły  uczniów polskich

Zespoły  uczniów szwedzkich

Zespoły  uczniów włoskich

Zespoły  uczniów hiszpańskich

 -

  Fb - 6 lat

 IB - 6-7 lat

 1-5B - 5-6 lat

 -

 Ib - 7 lat

 2B - 7-8 lat

 2ÂşB - 7 lat

 -

 2a - 8 lat

 5A B C - 10-11 lat

 3Âş - 5-9 lat

 I - V

3a - 9 lat

 -

 4ÂşA - 9-10 lat

 ZTG + kl. VI

 -

 1C-D

 5A - 10-11 lat

 I  i II G

 -

 2C-D - 14 lat

 6A - 11-12 lat

 

Zespoły polskie:

I-V n-le: Lilianna Krystkiewicz, Barbara Tomczyk, Marzena Szczuko- odpowiedzialna za zespół
ZTG +kl.VI n-le
: G. Kawka, Justyna Jasianek, E. Chrzanowska - odpowiedzialna za zespół
I-II G.
Katarzyna Dawid - Jędrysiak , Barbara Madalińska - odpowiedzialna za zespół , osoba odpowiedzialna za kontakty z uczniami: Elżbieta Chrzanowska Marlena Chudecka przetłumaczy na język angielski;

4.Zadania do zrealizowania przez uczniów:

- poznanie historii swojej szkoły i historii edukacji swojego kraju
- poznanie historii szkół partnerskich i historii edukacji państw partnerskich
- poznanie historii swojego miasta i swojej ojczyzny
- poznanie historii miast i państw partnerskich
 

5.Efektem realizacji zadania będą:

- 10-ciominutowe prezentacje multimedialne, z tekstem w języku angielskim jakie zostaną przesłane do szkoły włoskiej
w terminie:

 • poznanie historii swojej szkoły i historii edukacji swojego kraju  do 30 stycznia 2012r.
 • poznanie historii swojego miasta i swojej ojczyzny  do 30 kwietnia 2012r.

- Całkowita prezentacja multimedialna, jaka pokaże historię szkół partnerskich i histori edukacji
państw partnerskich odbędzie się w czasie wizyty roboczej we Włoszech w maju 2012 r.
oraz będzie rozpropagowana w maj/czerwiec 2012r. wszystkim uczniom realizującym projekt
- dyskusja uczniów na temat obejrzanych prezentacji  maj/czerwiec 2012r.

 

6.Ustalenia dotyczące uaktualnienia ogólnych zadań projektu w związku z  niezakwalifikowaniem do projektu szkół z Grecji i Turcji:

- kolejne wizyty robocze odbędą się:

 • 16-20 maja 2012 r. (część oficjalna: 16 wieczór -19 obiad ) - Włochy;
 • 24-28 października 2012 r. - Hiszpania;
 • maj 2013r. - Polska.

- za przygotowanie i podsumowanie poszczególnych etapów realizacji zadań są odpowiedzialni Partnerzy:

 • prezentacja multimedialna, ukazująca historię szkół partnerskich i historię edukacji
 • państw partnerskich szkół - szkoła włoska
 • książka na temat środowiska przyrodniczego państw partnerskich - szkoła hiszpańska
 • videokonferencja zespołów uczniowskich realizujących projekt oraz przygotowanie

portretu współczesnego Europejczyka /puzzle/ - szkoła polska
wizyta w Polsce Przegląd kulturalny: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy?
Dokąd zmierzamy?
Zebranie wszystkich filmów i reportaży z całego Projektu oraz ich końcowe podsumowanie 
raport końcowy z realizacji projektu - szkoła szwedzka.

 


SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W SIERADZU
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (11 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=