SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU COMENIUS

w Specjalnym Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu
za okres : wrzesień 2011- styczeń 2012

Działania na rzecz uczniów:
ogłoszenie wśród uczniów  Konkursu na LOGO Programu (15.09.2011) B. Madalińska, G. Kawka, M. Szczuko, D. Piekarczyk - Cola
wystawa zrealizowanych prac na Konkurs LOGO (03.10.2011) I.   Łukasiewicz;
uczeń otrzymał nagrodę na apelu szkolnym od Pani Dyrektor naszego Ośrodka (nagroda B. Madalińska; na wizycie w Szwecji praca Dominika Mrozowskiego zakwalifikowała się do półfinału w Konkursie na Logo Projektu);
opracowanie wersji elektronicznej Logo E. Bartodziej;
przygotowanie elementów graficznych do powstania szkolnej strony internetowej Comeniusa  E. Bartodziej;

nawiązanie kontaktu pomiędzy zespołami uczniowskimi partnerskich szkół: E. Chrzanowska, J. Jasianek, M. Szczuko, B. Tomczyk, L. Krystkiewicz, B. Madalińska, K. Dawid- Jędrysiak, G. Kawka;

przygotowanie zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka - K. Dawid- Jędrysiak; 

wymiana maili przy pomocy opiekunów poszczególnych zespołów; E. Chrzanowska, J. Jasianek, M. Szczuko, B. Tomczyk, L. Krystkiewicz, B. Madalińska, K. Dawid- Jędrysiak, G. Kawka; 

zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z emerytowanymi n-lami naszej szkoły w celu realizacji 1 części projektu : „Skąd przychodzimy?”   E. Chrzanowska, J. Jasianek, M. Szczuko, B. Tomczyk;

przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej 1 części projektu  : „Skąd przychodzimy?” E. Chrzanowska, A. Wencwel, M. Chudecka, D. Piekarczyk-Cola, E. Bartodziej, K.Dawid-Jędrysiak;

włączenie się w realizację „Tygodnia Europejskiego” w szkole –Szwecja- E.Chrzanowska, I.Łukasiewicz, B.Madalińska, M. Szczuko, G.Kawka, J.Jasianek;

Działania nauczycieli:

-zaplanowanie zagadnień do przysłanego, przez koordynatora Projektu, harmonogramu wizyty w Szwecji – koord.D.Piekarczyk-Cola;

-przygotowanie materiałów promocyjnych (gadżetów ludowych, folderów o Sieradzu, przegranie płyt CD z prezentacją o SOSW w

 j. angielskim - zespół nauczycieli wyjeżdżających na wizytę do Szwecji oraz A.Wencwel, i tłumaczenie M.Chudecka;

- opracowanie ewaluacji dotyczącej wizyty w Szwecji K.Dawid-Jędrysiak;

-realizacja prezentacji multimedialnej z wizyty w Szwecji D.Piekarczyk-Cola;

-realizacja filmów z wizyty w Szwecji A. Szczepaniak, D.Piekarczyk - Cola;

-opracowanie szpalt z historii 50 lat SOSW A.Kłaniecka + abstrakt A. Kłaniecka

-uaktualnienie Prezentacji o SOSW w j. angielskim – M. Nowicka, J.Grygowska;

-przygotowanie tekstu do prasy lokalnej dotyczącego Projektu D.Piekarczyk-Cola, M.Szczuko;

-zamieszczanie na bieżąco informacji z działań projektowych na platformie eTwinning L.Krystkiewicz;

-rejestracja nauczycieli w Projekcie na platformie eTwinning;

-utworzenie poczty internetowej służącej wymianie kontaktów D.Piekarczyk-Cola;

-utworzenie i aktualizacja strony internetowej projektu: A. Wencwel

-zrealizowanie filmów z wizyty w Szwecji: D.Piekarczyk-Cola, A. Szczepaniak

-zakupienie niezbędnego sprzętu i pomocy w celu realizacji zadań projektowych : D. Piekarczyk-Cola, A. Szczepaniak 

-opieka nad gazetką ścienną I. Łukasiewicz;

-opracowanie Dziennika Projektu, dokumentowanie na bieżąco pracy  D.Piekarczyk- Cola;

 Wizyta w Szwecji  11-15.10.2011 

- zorganizowanie wyjazdu, zebranie zespołu projektowego oraz omówienie wizyty w Szwecji oraz kolejnych etapów pracy i podział zadań D.Piekarczyk-Cola;

Produkty:

-Prezentacja multimedialna z wizyty w Szwecji D.Piekarczyk-Cola;

-Filmy z wizyty w Szwecji A. Szczepaniak, D. Piekarczyk - Cola;

-Szkolna strona internetowa „Projekty”- utworzenie i aktualizacja – A.Wencwel

-Część polska projektu na Platformie eTwinning L. Krystkiewicz

-Gazeta – opracowanie szpalt z historii 50 lat SOSW A.Kłaniecka + abstrakt A. Kłaniecka

-Sala Comeniusa – biblioteka SOSW;

-Ściana – uaktualnianie gazetki I. Łukasiewicz;

-Gabloty z aktualnymi danymi odnośnie współpracujących grup uczniów;

-Logo- projekty uczniowskie oraz wystawa;

-Elementy graficzne do powstania szkolnej strony internetowej Comeniusa  E.Bartodziej;

-Prezentacja historyczna: E.Chrzanowska, A.Wencwel, J. Jasianek, D.Piekarczyk - Cola, M.Chudecka;

-Prezentacja o SOSW w j. angielskim A.Wencwel, M.Chudecka;

-Uaktualniona Prezentacja o SOSW w j. angielskim – M. Nowicka, J.Grygowska;

-Sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne – kamera, aparat fotograficzny, laptopy, zestawy komputerowe, magnetofon, materiały biurowo – papiernicze, słuchawki, myszy, toner, pendrive, kamera internetowa, torba do laptopa, modemy USB, programy (zakup); 

Dziennik Projektu D. Piekarczyk- Cola

Rozpowszechnienie działań:

spotkanie ze społecznością szkolną oraz prezentacja multimedialna na apelu poświęconym omówieniu wizyty D. Piekarczyk - Cola,

prezentacje produktów  na spotkaniach w zespołach klasowych;

poprzez strony internetowe;

poprzez platformę e Twinning

poczta mailowa;

artykuł  w gazecie lokalnej oraz na stronie  gazety w Internecie;

Wnioski:

-  kontynuowanie pracy zgodnie z kalendarzem
-  do 30.02.2012 opracowanie informacji o Projekcie (pdf.)na stronę internetową Starostwa Powiatowego (E.Bartodziej);
-  do 30.IV. 2012 przygotowanie Prezentacji historycznej i folderu kraju ojczystego (z rysem historycznym, charakterystyką społeczności,      obyczajowości, wyznania, walorów turystyczno –krajoznawczych) B.Madalińska, L.Krystkiewicz;

- od wiosny 2012 (po uzyskaniu hasła od AN) Uzupełnianie EST Europejskiej Bazy Produktów;

- 16-20.V.2012 Wizyta we Włoszech (Tradate)- zaprezentowanie 2 opracowanych pokazów i folderu;

- do 30.V.2012 opracowanie i rozpropagowanie rezultatów wizyty w SOSW, społeczności lokalnej i mediach - Zespół Projektowy;

- dyskusje w klasach w celu odnalezienia podobieństw i różnic między państwami i narodami B.Tomczyk;

 II ETAP: „KIM JESTEŚMY?”

1.VI.2012 PODSUMOWANIE REZULTATÓW  REALIZACJI PROJEKTU- SPOTKANIE EWALUACYJNE.

Impreza integracyjna (władze, społeczność lokalna)” Dzień Europejski  pt. „Kim jesteśmy?” L.Krystkiewicz, B.Madalińska, J.Grygowska, M.Nowicka, E.Chrzanowska;

Wystawa B.Tomczyk;

Gazetka szkolna – wydanie specjalne, ulotki; A.Kłaniecka, K.Matusiak, M. Szczuko;

Do 30.06.2012 RAPORT POSTĘPÓW DO AN – D.Piekarczyk- Cola

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W SIERADZU
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (7 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=