W dniach od 16 do 21 maja 2012 roku odbyła się we Włoszech wizyta w ramach międzynarodowego Programu Comenius: „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.Na spotkanie to do miasta Tradate przyjechali nauczyciele z państw partnerskich: Grecji, Hiszpanii, Szwecji oraz Polski  aby  wspólnie z gospodarzami z Włoch realizować  ten program.Z naszego Ośrodka pojechała sześcioosobowa grupa, która zawiozła wypracowane w ramach Programu Comenius produkty oraz podarunki częściowo zrealizowane przez naszych uczniów.

W trakcie wizyty zrealizowano poniższe działania:

16.05.2012
-Powitano Partnerów Programu,

-rozpoczęto prace nad Programem (omówiono dotychczasowy etap pracy czyli część historyczną działań)
-uczestniczono we wspólnej kolacji integracyjnej;

17.05.2012
- uczestniczono w wizytach w szkołach (wchodzących w skład Zespółu Szkół w Tradate
) w gimnazjum;             w przedszkolu aktualnie należącym do Zespołu Szkół w Tradate i w drugim przedszkolu mającym do niego przynależeć od przyszłego roku szkolnego w Szkole Podstawowej,
- kontynuowano pracę nad Programem (pokaz prezentacji o historii poszczególnych państw, miast);

- wzięto udział w Koncercie Muzycznym nauczycieli szkolnych zajęć muzyki z Zespołu Szkół w Tradate, który odbył się w zabytkowej sali Klasztoru w mieście gospodarzy;

- uczestniczono w oficjalnej kolacji z przedstawicielami władz miasta;

18.05.2012
- zwiedzano miasto Varese oraz siedzibę Powiatu (z przewodnikiem);

- uczestniczono w spotkaniu z władzami Powiatu - Starostą Powiatu Varese;

- kontynuowano pracę nad Programem (dyskusje na temat prezentacji multimedialnych ilustrujących historię państw naszego projektu);

- wzięto udział w wyjeździe do Mediolanu do teatru La Scala na przedstawienie baletowe „Marguerite and Armand” na podstawie “Damy Kameliowej” -A. Dumasa

19.05.2012
-kontynuowano pracę nad Programem;
- zwiedzano miasto Como oraz siedzibę władz Powiatu Como;

- zwiedzano Zamek Rodu Viscontich w Somma Lombardo (z przewodnikiem);

- wzięto udział we wspólnej kolacji;


20.05.2012
- zwiedzano Tradate ;

- dyskutowano na temat Programu z gospodarzami spotkania;

21.05.2012
- wyjazd do Polski

 Ustalano :
- daty następnych wizyt:

- w Hiszpanii  3 - 7.10.2012:

- w Grecji:  9 - 13.01.2013

- w Polsce: kwiecień lub maj 2013 rok (czekamy na odpowiedź z Hiszpanii);kontynuowanie Kalenarza działań zaplanowanych dla Programu;

  

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
W SIERADZU
Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (3 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=